23 ਸਾਲਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕੈਮਰੇ ‘ਤੇ,...

23 ਸਾਲਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ, ਕੀਤੇ ਕੲੀ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ , ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਹੀ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡਿਅਾ ਤੇ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ...

23 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਅਾਹ ਕਰਵਾੳੁਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦੀਅਾਂ ਕਰਤੂਤਾਂ...

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਹੀ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡਿਅਾ ਤੇ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾੲਿਰਲ ਹੋ ਰਹੀਅਾਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ੲਿੱਕ ੨੩ ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਵਿਅਾਹ ਕਰਵਾ...