ੲਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋੲੀ ਜਾਨਵਾਰ ਨੂੰ ਨੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਦਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ੲਿਹਨਾਂ ਬੱਚਿਅਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾੲਿਅਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ

190
views

ੲਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋੲੀ ਜਾਨਵਾਰ ਨੂੰ ਨੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਦਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ੲਿਹਨਾਂ ਬੱਚਿਅਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾੲਿਅਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ
ਜਿੱਥੇ ੲਿੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਦਾਂ ਹੈ, ਕਿ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓੁ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓੁ ੳੁੱਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਅਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ੲਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ੲਿੱਕ ਭਾਰ ਢੋਹਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਲੱਦ ਕੇ ਲਜਾੲਿਅਾ ਜਾਦਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ੲਿਹ ਵੀਡਿਓ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡਿਅਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ੲਿੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀਅਾਂ ਬੱਚਿਅਾਂ ਨੂੰ ੲਿੱਕ ਟੈਂਪੂ ਵਿੱਚ ਲੱਦ ਕੇ ਖੇਡਣ ਲੲੀ ਲਜਾੲਿਅਾ ਜਾ ਰਹਿਅਾ ਹੈ, ਤੁਸੀ ਅਾਪ ਦੱਸੋ ਕਿ ੲਿਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੀਅਾਂ ਵਿਦਿਅਾਰਥਣ ਨੂੰ ਲਜਾੳੁਣਾ ਜਾੲਿਜ ਹੈ, ੲਿਸ ਦੇ ਸੰਬਧ ਵਿੱਚ ੲਿੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡਿਓ ਬਣਾ ਲੲੀ ਤੇ ਸਕੂਲ਼ ਦੇ ਅਧਿਅਾਪਕਾਂ ਤੋਂ ੲਿਸ ਬਾਰੇ ਪੱਛਿਅਾ ੳੁਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀ ਹੈ, ਵੀਡਿਓ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ੲਿਲਾਕੇ ਦੀ ਹੈ, ੲਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋੲੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਅਾਂ ਗਲਤੀਅਾਂ ਨਹੀ ਕਰਨੀਅਾਂ ਚਾਹੀਦੀਅਾਂ, ਚੰਦ ਪੈਸਿਅਾਂ ਲੲੀ ਕਿਸ ਦੇ ਜਾਨ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾੳੁਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ੲਿਨਸਾਨਿਅਤ ਨਾ ਮਾਰੋ ਅਾਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ , ੲਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋੲੀ ਜਾਨਵਾਰ ਨੂੰ ਨੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਦਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ੲਿਹਨਾਂ ਬੱਚਿਅਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾੲਿਅਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,  ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ